ระบบรากแขนงของกล้วยไม้ โดยจากส่วนของลำต้นทั้งหมดและไม่มีรากแก้ว รากกล้วยไม้ส่วนใหญ่มักมีเนื้อเยื่อสีขาวลักษณะคล้ายฟองน้ำหุ้มอยู่เพื่อช่วยดูดซับความชื้น เนื้อเยื่อนี้เรียกว่า วีลาเมน (Velamen) ซึ่งพบในส่วนถัดจากปลายรากเข้ามา โดยปลายรากปกติจะมีสีเขียวหรือน้ำตาลแดงในบางชนิด ในกรณีที่รากหยุดการเจริญเติบโตจะพบว่าวีลาเมนจะหุ้มไปถึงปลายราก กล้วยไม้บางชนิดอาจมีการสะสมอาหารในรากทำให้รากบวมพอง และรากของกล้วยไม้บางชนิดอาจเป็นจุดกำเนิดของหน่อต้นใหม่ เช่น ฟาแลนนอปซิล ระบบรากกล้วยไม้มีความแตกต่างกันหลายชนิด มีลักษณะที่แปลกตาสวยงาม จึงสามารถนำมาตกแต่งเพื่อความสวยงามได้