หนึ่งในไม้มงคลของไทย แต่มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบอเมริกาใต้ ลักษณะใบ เป็นใบเดี่ยวใหญ่คล้ายใบบอน สวยงามโดดเด่น ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่นใหญ่ พื้นใบเป็นมันมีสีเขียวอมแดง กลางใบมีเส้นใบเห็นได้ชัด ถือว่าต้นมรกตแดงมีนามมงคล เชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นมรกตแดงไว้จะช่วยสร้างชื่อเสียง เป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัย เพราะชื่อมรกตเปรียบเสมือนแก้วสีเขียว ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในอัญมณีนพรัตน์ 9 อย่าง ได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล จินดา เพทาย ไพทูรย์ อีกทั้งลักษณะใบของมรกตแดงมีสีเขียวอมแดงสมกับชื่อ ทำให้มีเสน่ห์แรงแก่ผู้พบเห็น ทำให้เกิดแรงดึงดูดตาดูดใจแก่บุคคลทั่วไป