ไม้ยืนต้นที่มีใบเขียวตลอดปี พบในป่าแถบร้อน มีต้นใหญ่ ใบใหญ่ หนาดก สีเขียวสดเป็นมัน สามารถใช้ใบตกแต่ง และใช้ปลูกเป็นไม้กระถางได้อีกด้วย