พืชที่นำเข้ามาจากประเทศอียิปต์ มีลำต้นใต้ดิน แตกกอได้ดี ชอบอากาศหนาวเย็น ดินร่วนซุย มีอินทรีวัตถุสูง ชอบดินชื้น พรางแสงแดดได้ 50% ใบออกเป็นคู่ๆ บนก้านใบ ลักษณะใบเป็นรูปวงรีปลายแหลม สีเขียวเข้ม ผิวมัน สามารถตัดจำหน่ายได้ตลอดปี เหมาะสำหรับการนำไปประดับตกแต่ง