ฟิโลเดนดรอนซีลุ่ม หรือต้นใบมะละกอ เป็นไม้ตัดใบที่มีต้นกำเนิดจากอเมริกาใต้ ด้วยใบสีเขียวเข้มขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นขอบหยัก ตัวใบเป็นร่องกลีบลึก ผิวเป็นมันวาว ก้านใบเรียบยาวตรง มีความยาวสูงสุดถึง 4 ฟุต นิยมนำมาใช้ประดับตกแต่ง