สนสึกิ หรือที่ชาวตะวันตกนิยมเรียกว่า Japanese Cedar ไม้ยืนต้นที่ชอบอากาศหนาวเย็นและแสงแดดจัด มีกำเนิดและพบได้ในเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ใบมีลักษณะเป็นช่อ แต่ละใบจะเรียงตัวเป็นแท่งกลม ๆ มีสีเขียวเข้ม นอกจากนิยมนำไปไปใช้ตกแต่งแล้ว ยังถือว่าสนสึกิเป็นไม้สำคัญในอุตสาหกรรมป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่นด้วย