ไม้ทรงพุ่มรูปไข่แคบสูง กิ่งก้านลู่และห้อยย้อย กิ่งอ่อนมีขน เปลือกต้นสีนํ้าตาล แตกเป็นร่องลึกตามแนวยาว ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปแถบหรือรูปใบหอกเรียว ปลายและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา และแข็ง สีเขียวสด ผิวใบด้านล่างสีอ่อนกว่า มีขนละเอียดสีเทา ก้านใบอ่อน สีน้ำตาลอมแดง ออกดอกเป็นสีขาวอมเขียวและมีเกสรสีแดง ดอกเป็นช่อแบบช่อหางกระรอกรอบกิ่ง ที่กลางช่อใบและซอกใบใกล้ปลายกิ่งจะมีช่อดอกห้อยยาว แปรงล้างขวดนับเป็นไม้ที่มีต้นทรงพุ่มสวยและดอกมีสีสัน เหมาะสำหรับปลูกประดับสวน ให้ร่มเงา ริมถนน ริมลำธารและทะเล และเหมาะจะตัดกิ่งเพื่อนำมาใช้ตกแต่งได้อีกด้วย