ใบไม้ที่ทุกคนรู้จักกันดี เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและมีขายอยู่แทบทุกฤดูกาล พุดมีถิ่นกำเนิดจากอินเดีย ใบพุดมีลักษณะใบรี ขอบใบเรียบ ปลายแหลม โคนใบรูปลิ่ม ก้านใบสั้น แผ่นใบสีเขียวเข้ม ไล่เรียงใบจากใหญ่ขึ้นไปเล็ก ท้องใบหรือใต้ใบสีเขียวอ่อน ผิวใบเป็นมัน ใบออกเป็นช่อ นักจัดดอกไม้นิยมใช้พุดจัดร่วมกับช่อกลมๆ หรือแจกันทรงกลม เพื่อเพิ่มความเขียวสดใส และเสริมให้ดอกไม้หลักในช่อหรือแจกันนั้นดูโดดเด่นขึ้น