สรุป
เจ๊มาลี เน้นขายกุหลาบและเบญจมาศ กับงานฝีมือ เปิด 24 ชม.
เจ้าของร้าน
เจ๊มาลี