สรุป
คุณรัญญ์นภัส ขายดอกไม้ ใบไม้ จัดดอกไม้ทุกชนิดตามออร์เดอร์ เปิด 05:30-22:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2530
เจ้าของร้าน
คุณรัญญ์นภัส เจ้าของร้านรุ่นที่ 2