สรุป
น้าอ๋อย ผู้เชี่ยวชาญใบไม้ประดับ เปิดทุกวัน 24 ชม. (โทรกลางวัน *145 กลางคืน *498)
ปีที่เปิดร้าน
2526
เจ้าของร้าน
น้าอ๋อย อายุ 52 ปี เจ้าของรุ่นที่ 2