สรุป
พี่อุ้ม เจ้าของรุ่น 2 รับร้อยมะลิ มาลัย ปลีกส่ง เปิด 06:00-18:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2545
เจ้าของร้าน
พี่อุ้ม เจ้าของร้านรุ่นที่ 2