สรุป
คุณแอล รับจัดบายศรี ของไหว้แบบเน้นคุณภาพ ไหว้ได้หมดทุกสิ่ง เปิด 18:00-04:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2550
เจ้าของร้าน
แอล อายุ 31 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 1