สรุป
คุณบี้ ผู้เชี่ยวชาญดอกดาวเรืองและมาลัยดาวเรือง เปิด 18:00-06:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2558
เจ้าของร้าน
คุณบี้ อายุ 40 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 1