สรุป
คุณบลูม สืบทอดร้านขายกล้วยไม้ มาลัยและดอกดาวเรืองที่เปิดมากว่า 60 ปี เปิด 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2500
เจ้าของร้าน
คุณบลูม เจ้าของร้านรุ่นที่ 2