สรุป
พี่แคท เจ้าของรุ่น 1 ขายมะลิ เปิดทุกวัน 09:00-18:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2559
เจ้าของร้าน
พี่แคท เจ้าของร้านรุ่นที่ 1