สรุป
พี่ตี๋ เน้นงานบายศรี ชำนาญกว่า 50 ปี สืบทอดจากรุ่นพ่อแม่ เปิดทุกวัน 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2514
เจ้าของร้าน
พี่ตี๋ เจ้าของร้านรุ่นที่ 2