สรุป
พี่เอิ้น ขายส่งกล้วยไม้ไทย จากบางเลน สุพรรณ ราชบุรี เปิด 15:00-24:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2540
เจ้าของร้าน
พี่เอิ้น อายุ 49 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 2