สรุป
คุณนิด ขายดอกไม้หลายพันธุ์ ปลีกส่ง มากว่า 50 ปี เปิดทุกวัน 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2549
เจ้าของร้าน
พี่นิด เจ้าของร้านรุ่นที่ 1