สรุป
พี่เจริญ เจ้าของรุ่น 1 เน้นขายดอกไม้ในประเทศหลายพันธุ์ เปิดทุกวัน 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2561
เจ้าของร้าน
พี่เจริญ เจ้าของร้านรุ่นที่ 1