สรุป
พี่ดวงดาว มีสวนเป็นของตัวเอง เน้นขายส่ง เปิด 07:00-20:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2530
เจ้าของร้าน
พี่ดวงดาว เจ้าของร้านรุ่นที่ 1