สรุป
พี่นก เน้นจัดดอกไม้งานบวช งานแต่ง งานศพ มากว่า 30 ปี เปิดทุกวัน 06:00-18:00 น.
เรื่องเล่า
เปลี่ยนชื่อร้านจากชื่อทวีสุข เปลี่ยนเป็นชื่อ ทวีทรัพย์ เปิดมานานกว่า 30 ปี
ปีที่เปิดร้าน
2530
เจ้าของร้าน
พี่นก เจ้าของร้านรุ่นที่ 1