สรุป
คุณนที ขายปลีกส่ง เบญจมาศ มัมนอก มัมเชียงใหม่ เปิด 08:00-19:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2555
เจ้าของร้าน
คุณนที