สรุป
พี่จันทร์เพ็ญ ขายดอกไม้แห้ง ดอกในประเทศ นำเข้า และจัดดอกไม้ เปิด 06:00-00:00 น.
เจ้าของร้าน
พี่จันทร์เพ็ญ เจ้าของร้านรุ่นที่ 1