สรุป
คุณออฟ เจ้าของรุ่นที่ 1 เน้นรับจัดดอกไม้ หาได้ทุกชนิด เปิดทุกวัน 09:00-23:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2558
เจ้าของร้าน
คุณออฟ เจ้าของร้านรุ่นที่ 1