สรุป
เจ๊ตุ่ม เจ๊เหน่ง ขายดาวเรือง เปิดมานานสืบทอดรุ่นต่อรุ่น เปิดทุกวัน 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2520
เจ้าของร้าน
เจ๊ตุ่มและเจ๊เหน่ง เจ้าของร้านรุ่นที่ 2