สรุป
พี่เจี๊ยบ เจ้าของรุ่น 1 ขายมาลัย เปิดทุกวัน 06:00-18:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2554
เจ้าของร้าน
พี่เจี๊ยบ เจ้าของร้านรุ่นที่ 1