สรุป
คุณเจี๊ยบ เจ้าของรุ่น 1 ขายกุหลาบจากแม่สอด เปิดทุกวัน 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2549
เจ้าของร้าน
คุณเจี๊ยบ เจ้าของร้านรุ่นที่ 1