สรุป
พี่เจี๊ยบ ขายกุหลาบจากแม่สอดและจัดช่อให้ฟรี เปิดทุกวัน 17:00-05:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2549
เจ้าของร้าน
พี่เจี๊ยบ อายุ 38 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 1