สรุป
คุณจอย ขายมะลิ รัก จำปี ที่เน้นว่ามะลิต้องมาจากนครชัยศรีเท่านั้น เปิด 24 ชม.
เรื่องเล่า
ร้านมักให้มาลัยร่วมทำบุญไปกับลูกค้าที่มาซื้อดอกไม้ไปทำบุญ
ปีที่เปิดร้าน
2524
เจ้าของร้าน
พี่จอย อายุ 38 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 3