สรุป
Miss Mei Ha Pienne Lam ขายดอกไม้ ใบไม้ ทั้งในและนำเข้า เปิดทุกวัน 04:00-21:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2553
เจ้าของร้าน
Miss Mei Ha Pienne Lam เจ้าของร้านรุ่นที่ 1