สรุป
คุณแก่น ขายดอกดาวเรืองปลูกเองในสวน และขายบายศรี พานขันหมาก เปิดทุกวัน 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2544
เจ้าของร้าน
คุณแก่น เจ้าของร้านรุ่นที่ 1