สรุป
พี่กบ เน้นขายเฉพาะมาลัย มาลัยมือ ตามแบบลูกค้า สั่งล่วงหน้า เปิด 06:00-18:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2561
เจ้าของร้าน
พี่กบ