สรุป
คุณยายมะลิหอม รับทำมาลัยงานฝีมือ พวงใหญ่ เปิด 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2514
เจ้าของร้าน
คุณยายมะลิหอม เจ้าของร้านรุ่นที่ 2