สรุป
น้องกวาง คนรุ่นใหม่ที่สืบทอดร้านขายดอกไม้จากเชียงใหม่ เปิดทุกวัน 17:00-05:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2530
เจ้าของร้าน
กวาง อายุ 27 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 2