สรุป
ลุงโหน่ง ขายดอกไม้สดทุกชนิด แต่เชี่ยวชาญกุหลาบมากที่สุด มากว่า 40 ปี เปิด 24 ชม.
เจ้าของร้าน
ลุงโหน่ง อายุ 62 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 1