สรุป
ลุงตี๋ รับงานร้อยมาลัยดอกไม้สด เปิดทุกวัน 24 ชม. (โทรกลางวัน *509 กลางคืน *264)
ปีที่เปิดร้าน
2525
เจ้าของร้าน
ลุงตี๋ อายุ 52 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 1