สรุป
แม่เมี่ยว จัดทำมาลัยแบบกลมและแบน กล้วยไม้ทำสีย้อมเอง เปิด 12:00-17:30 น.
ปีที่เปิดร้าน
2530
เจ้าของร้าน
แม่เมี่ยว