สรุป
คุณเมธาวี ขายดอกดาวเรืองและบายศรีปักชาม เปิด 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2564
เจ้าของร้าน
คุณเมธาวี