สรุป
คุณมิน ขายดอกไม้สด มะลิ กุหลาบ เชี่ยวชาญในการร้อยมาลัย เปิดทุกวัน 14:00-19:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2553
เจ้าของร้าน
คุณมิน เจ้าของร้านรุ่นที่ 2