สรุป
คุณมายด์ขายดาวเรืองและร่วมทำบุญกับลูกค้าที่ซื้อไปทำบุญ เปิดทุกวัน 15:00-06:00 น.
เรื่องเล่า
ร้านมักร่วมทำบุญไปกับลูกค้าที่มาซื้อดอกไม้ไปทำบุญ
ปีที่เปิดร้าน
2552
เจ้าของร้าน
คุณมายด์ อายุ 29 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 1