สรุป
พี่อั้งและพี่ฝน จัดช่อ พวงมาลัย รวมทั้งขายและจัดหาดอกไม้สด ดอกไม้แห้งหลากชนิด
เจ้าของร้าน
พี่อั้ง และพี่ฝน อายุ 55 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 1