สรุป
คุณนาถและคุณเฟรม ขายดอก เมล็ด และมาลัยดาวเรืองโดยเฉพาะ เปิดทุกวัน 24 ชม.
เรื่องเล่า
ร้านเคยขายอยู่ริมถนน ปัจจุบันย้ายมาอยู่ในตึกแถว ถ.จักรเพชร
ปีที่เปิดร้าน
2538
เจ้าของร้าน
คุณนาถและคุณเฟรม เจ้าของร้านรุ่นที่ 2