สรุป
คุณนิด ขายมาลัย ดาวเรือง มะลิ กล้วยไม้ เปิดทุกวัน 05:00-17:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2545
เจ้าของร้าน
คุณนิด เจ้าของร้านรุ่นที่ 2