สรุป
คุณเดียร์ เจ้าของรุ่น 2 ขายปลีกส่ง กุหลาบ มะลิในประเทศ เปิดทุกวัน 13:00-19:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2554
เจ้าของร้าน
คุณเดียร์ เจ้าของร้านรุ่นที่ 2