สรุป
ป้าเอียด เจ้าของรุ่น 1 เชี่ยวชาญดอกดาวเรือง เปิดทุกวัน 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2539
เจ้าของร้าน
ป้าเอียด เจ้าของร้านรุ่นที่ 1