สรุป
ป้าแอ๊ว คนเก่าแก่ของปากคลอง ขายปลีกส่งดอกมะลิ รัก และกุหลาบ เปิด 08:00-16:00 น.
เรื่องเล่า
เคยออกรายการโทรทัศน์ และมักร่วมทำบุญไปกับลูกค้า
ปีที่เปิดร้าน
2512
เจ้าของร้าน
ป้าแอ๊ว อายุ 60 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 2