สรุป
ป้าเก๋ เจ้าของรุ่น 2 ขายบัวปลูกเอง สืบทอดกิจการกว่า 30 ปี เปิด 10:00-18:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2534
เจ้าของร้าน
ป้าเก๋ เจ้าของร้านรุ่นที่ 2