สรุป
คุณนิตย์ ขายดอกไม้และกล้วยไม้หลากสี ส่งได้ทุกที่ เปิดทุกวัน 00:00-14:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2524
เจ้าของร้าน
คุณนิตย์ เจ้าของร้านรุ่นที่ 1