สรุป
ป้าซิ่ม ปลีกและส่งเครื่องมาลัยหลากหลายแบบ ทั้งตามาลัย ดอกข่า เปิด 22:00-16:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2556
เจ้าของร้าน
ป้าซิ่ม อายุ 62 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 1